Tallink Silja tiedottaa: Muutoksia Helsingin Länsisataman rekkaliikenteen ja henkilöautoliikenteen reitteihin 13.1.2020 alkaen

Helsingin Länsisataman raskas ajoneuvoliikenne ohjataan 13.1.2020 alkaen Tyynenmerenkadun kautta satamaan.
Jatkossa sekä sisään- että ulosajo tapahtuu Rionkadun ja Tyynenmerenkadun risteyksen kautta.
Automatkustajien ja muiden henkilöautoilijoiden kannattaa jatkossa valita Länsisatamankadun reitti saapuessaan ja poistuessaan Länsisatamaan/ Länsisatamasta.
Muutoksella päästään Helsingin kaupungin tavoitteeseen, jossa satamaa käyttävä raskas liikenne kulkee mahdollisimman lyhyen matkan Jätkäsaaren asuinalueiden läpi.

Järjestelyn myötä sataman raskaan liikenteen määrä ei lisäänny, mutta raskaan liikenteen odotuskentät poistuvat kokonaan Jätkäsaaresta.
Rekat ja trailerit otetaan vastaan satamaan muutaman tunnin aikaikkunoissa odottamaan laivaan pääsyä suljetun satama-alueen laitureille.

Uudet toimintatavat ovat vaatineet liikennejärjestelyjä niin katuverkossa kuin sataman alueella. Helsingin kaupunki muuttaa joulukuussa Rionkadun ja Tyynenmerenkadun risteyksen pisaranmalliseksi kiertoliittymäksi.
Satama-alueen sisällä uudet lähtöselvitysportit järjestelmineen asennetaan ja odotuskaistat sijoitetaan laiturialueelle.
Lähtöselvitys siirretään uudelle paikalleen reittimuutoksia edeltävänä viikonloppuna, kun raskasta liikennettä kulkee satamassa hieman arkea vähemmän.

Laivaliikenteen automatkustajien ja muiden autoilijoiden toivotaan ajavan Länsisatamaan sisään ja satamasta ulos Länsisatamankadun ja Tyynenmerenkadun risteyksestä.

Lue lisää Helsingin sataman sivuilta: https://www.portofhelsinki.fi/helsingin-satama/ajankohtaista/liikenneyhteydet/lansisataman-raskas-liikenne-kokonaan

Tallink Silja tiedottaa: Muutoksia Helsingin Länsisataman rekkaliikenteen ja henkilöautoliikenteen reitteihin 13.1.2020 alkaen
Donetti